Skip to content

Demodag Ideon s01e01

(this is intentionally written in Swedish, to address the local audience)

“Season 1 episode 1”, mao första demodagen i detta formatet. Se Demodags sida på Facebook, för mer information om syfte osv.

Evenemanget hölls hos Sensative på Mobilvägen 10 i Lund och arrangerades av Balázs Suhajda på onereason. Tyvärr dök inte många upp, men det räckte för en aktiv dialog.

För sent insåg jag att det som gällde var hands-on demo utan slides, och jag hade (min vana trogen) förberett slides innan, så de är här istället: Demodag Ideon S01e01

Jag demade, pratade och diskuterade betydligt längre än jag hade lov till (7 minuter var gränsen). I första hand visades två LoPy-baserade demos (sensorkommunikation via LoRa respektive hastighetsmätning via ultraljud), som togs fram i samband med kickoffen av Lunds sensornätverk förra året, där potentialen för Abiro främst finns på tjänstesidan (i demon representerat av Abiro IoT). Därtill visade jag Arduino/MIDI-prototyper och lite om beacons och NFC, men det var egentligen inte tid till det sistnämnda. Därtill hade jag tänkt prata om några applikationsprototyper. Det finns mer om det i presentationen.

Vi hade en bra diskussion, och de mest intressanta punkterna för mig var:

  • Argumentationen kring varför LoRa (och LPWAN i allmänhet) är intressant trots att GSM/3G/4G har täckning överallt och även om sensorenheten inte drivs på batteri: Det senare blir väldigt dyrt över tiden, speciellt om man har många sensorer, iom operatörsabonnemang som inte verkar kunna gå mycket under 100 kr/månad.
  • Räckvidden, där line-of-sight (synfält enligt Google Translate) kombineras med reflektioner (positivt) och absorptioner/hinder (negativt), vilket gör att räckvidden kan bli svårbedömd och oväntat kort i samhällen. Med tanke på att det inte behövs så många antenner gäller det att lägga krut på att få tillstånd att sätta upp antenner på högsta möjliga ställen. Det underlättas förstås om installationen sponsras/ägs av staden.
  • Status för LoRa, där man nu inför ökad säkerhet, men det är att räkna med att många noder inte kommer att ha den höjda säkerheten på ett bra tag. Inte för att jag tror att LPWAN-sensorer är det första som kommer att hackas. Snarare mer intelligenta och öppna enheter som är anslutna via WLAN eller LAN och nås via Internet, där syftet är pengar snarare än att förstöra (vilket gäller den mesta hacking idag). Räkna dock med att en ökande förstörelse görs av politiska skäl framöver. Det har gjorts framgångsrikt redan.
  • Tips för hur jag kan gå vidare kring sensornätverket och dialogen med kommunen.

Demodag Ideon är tänkt att flytta runt till olika platser på Ideon, och det är att hoppas på större deltagande vid kommande evenemang. En tydligare beskrivning av syfte och form lär hjälpa, och jag tror på ett forum där man presenterar idéer och visar prototyper och får tips om hur man kan lösa/förbättra i en öppen dialog och utan formalia.